Posts By :

admin

Przedsiębiorstwo Społeczne +

Przedsiębiorstwo Społeczne + 523 182 admin


EF5 sp. z o.o. non profit realizuje projekt finansowany w ramach naboru w programie „Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025:

Działanie A WSPARCIE ZATRUDNIENIA LUB WSPARCIE BIEŻĄCE– okres realizacji projektu od czerwca 2023 r. do grudnia 2023 r. Wartość finansowania wynosi 65 400.00 zł zgodnie z podpisaną umowa z dnia 5.12.2023 r.

Działanie B WSPARCIE REINTEGRACJI– okres realizacji projektu od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. Wartość finansowania wynosi 13.600 zł.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

Dofinansowanie, które otrzymało EF5 w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” zostanie przeznaczone na:

pokrycie kosztów wynagrodzenia netto dla 3 pracowników spółki,
wyposażenie biura oraz zakup mebli biurowych,
zakup Iphone oraz IPAD,
wynajem lokalu, w którym znajduje się siedziba spółki,
obsługa księgowa i administracyjna,
promocję działań PS,
zakup niszczarki,
zakup dysków zewnętrznych,
zakup tuszów do drukarki,
realizacja usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
certyfikowane kursy, szkolenia zawodowe i kompetencyjne,
sesje z terapeutą, psychologiem.

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 32/PS/2023 z dnia 24 luty 2023 w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Gra miejska „Pajęcza sieć historii- Rekrutacja uczestników

Gra miejska „Pajęcza sieć historii- Rekrutacja uczestników 1024 554 admin

Rekrutacja uczestników!

Jak zdążyliśmy Was poinformować, 4 listopada 2022 roku podpisaliśmy umowę na realizację
projektu pilotażowego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Miasta Brodnica. Celem projektu Pajęcza Sieć Historii – Brodnicka Gra Miejska jest umożliwienie
mieszkańcom Brodnicy, przy wsparciu ekspertów, utworzenia atrakcji turystycznej wykorzystującej
atuty historyczne miasta będącej innowacyjną alternatywą. Uczestnicy projektu na aktywnych
warsztatach na podstawie technicznej bazy gry miejskiej opracują rozwiązanie turystyczne dostępne i
interesujące dla każdej z grup wiekowych poprzez dobór form rozwiązań oraz innowacyjne aspekty
storytellingu, w których dominować będą postaci przewodnie ściśle związane z obiektami
historycznymi funkcjonującymi na terenie miasta.

Osoby uczestniczące w spotkaniach poprzez udział w zajęciach historycznych, audiowizualnych,
pobudzających kreatywność, testujących grę miejską oraz podsumowujących będą mogły realnie
wpłynąć na zakres oferty turystycznej miasta, a poprzez bieżące testowanie wdrażanych rozwiązań, w
wyniku projektu, opublikowana i udostępniona zostanie w wersji drukowanej oraz wersji online gra
miejska dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta oraz turystów.

Poszukujemy 12 osób w 3 grupach wiekowych!
– 4 osoby w wieku 51-60+,
– 4 osoby w wieku 26-50 lat,
– 4 osoby w wieku 16-25 lat.
Chcesz współtworzyć Brodnicką Grę Miejską? Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!

Na wasze zgłoszenia czekamy do 21 listopada do godz. 23:59!
Zgłaszać możecie się bezpośrednio w biurze projektu:
ul. Nad Drwęcą 15 87-300 Brodnica,
drogą elektroniczną:
hello@gramiejskabrodnica.pl lub telefonicznie: +48 535 536 130.

Regulamin uczestnictwa: Gra miejska – Pajęcza sieć historii | Regulamin 

Cukierek albo psikus

Cukierek albo psikus 1024 554 admin

Cukierek albo psikus
Halloween to święto, które z roku na rok staje się coraz bardziej popularne w Polsce. Nazwa święta pochodzi od wyrażenia „All Hallows’ Eve”, które oznacza Wigilię Wszystkich Świętych, kiedy to ludzie modlili się za zmarłych przed dniem Wszystkich Świętych (1 listopad). Wydrążone, oświetlone dynie, czarownice z miotłami, wampiry, duchy, nietoperze oraz czarne koty możemy spotkać w niemal każdym sklepie, a nawet w domach jako dekoracje. Straszne ozdoby i dziwaczne stroje to dla jednych zabawa, a dla tych, którzy niekoniecznie chcą się przebierać, oznacza to imprezę ze znajomymi. Halloween często odbierane jest negatywnie, ponieważ dzień później świętujemy uroczystość Wszystkich Świętych. Jak pogodzić zwyczaj przebierania się za potwory, czy „cukierek albo psikus” z odwiedzeniem grobów najbliższych? Te dwa święta łączy więcej, niż mogliśmy myśleć. Halloween najprawdopodobniej wywodzi się z celtyckiego święta Samhain, który oznaczał koniec lata, a co się z tym wiąże koniec żniw i początek zimy. Korzenie sięgają tysiące lat w przeszłość do miejsc, w których Celtowie z terenów Wielkiej Brytanii odprawiali swoją mroczną magię. Kapłani wierzyli, że w dzień Samhain zacierała się granica między światem ludzi żywych i zaświatami, a zarówno dobre, jak i złe duchy zmarłych mogły z łatwością przedostać się do świata śmiertelników. Uroczystość przypadała na noc z 31 października na 1 listopada. Nieodłącznym elementem obchodów Samhain było palenie ognisk, które wskazywały drogę do domów dobrym duchom, a miały odstraszyć złe. Mieszkańcy chronili się przed złymi duchami zakładając brudne, podarte ubrania i maski z brukwi lub rzodkwi. Jednym z najstarszych sposobów obrony przed złem było wydłubywanie w dużych warzywach koszmarnej twarzy i umieszczanie w niej świecy tak, aby była widoczna z daleka. Po kolonizacji Ameryki i odkryciu nowych roślin i warzyw, w tym dyni, to ta ostatnia stała się narzędziem do walki ze złymi mocami. Stąd też zwyczaj przebieranek w Halloween.
Obecnie to właśnie w Stanach Zjednoczonych obchodzi się Halloween najhuczniej ze wszystkich miejsc na ziemi. Zwyczaj ten jest również popularny na Wyspach Brytyjskich, ale to Amerykanie oszaleli na jego punkcie najbardziej. Znana każdemu na całym świecie zabawa „cukierek albo psikus” to symbol tego święta. Poprzebierane dzieci otrzymują drobne upominki lub słodycze, odwiedzając domy w swojej okolicy. Gdy któryś z mieszkańców odmówi podarunku, dzieci wymyślają psikusy. Szacuje się, że Halloween jest zaraz po Bożym Narodzeniu, najbardziej komercyjnym świętem nie tylko w Ameryce, ale także w całej zachodniej Europie. Amerykanie wydają na nie ok. 6,9 miliardów dolarów rocznie, z czego większość idzie na słodycze, kostiumy i imprezy.

A wiecie, że w naszym kraju również mamy „czarownice”?
Szeptuchy. Kim są, tajemnicze staruszki, do których trafiają ci, którym nie pomogła medycyna konwencjonalna? Czy tworzą tylko legendę Podlasia, czy też pomagają naprawdę? Szeptun (szeptunka, szeptucha) – uzdrowiciel, bądź też uzdrowicielka ludowa, oferująca swoje usługi osobom wierzącym w moc leczenia. Przyjęło się, że starsze kobiety z Podlasia, które leczą modlitwą, nazywa się szeptuchami. W Polsce występują głównie w rejonie Podlasia. Przeważnie są to osoby wyznania prawosławnego. Ich działalność bywa jednak uważana za praktyki pogańskie, na które nie zgadza się chrześcijaństwo. Nawet we wsiach, w których mieszkają, bardzo rzadko tak się je nazywa. Mówi się na nie babki, babuszki, same też tak określają. Nie lubią słowa „szeptucha”. Nazwa wzięła się stąd, że podczas uzdrawiania, panie szepczą modlitwy. Wśród znachorów zarysowany jest podział na ludzi zajmujących się magią pozytywną – białą oraz negatywną – czarną. W terminologii ludowej słowo „czary” kojarzone jest z czarną magią. Stąd negatywny wydźwięk takich terminów jak: czarownica, czarnoksiężnica (czarnoksiężnik), wiedźma czy kołdunia (kołdun). Opozycję stanowią przedstawiciele magii białej, których praktyki służą przeciwdziałaniu lub likwidowaniu skutków czarowania. Źródło mocy szeptunów przypisuje się Bogu, zaś czarnoksiężników – szatanowi.

Jak wygląda wizyta u szeptuchy? Przede wszystkim pacjent musi przyjść na czczo. Każdy traktowany jest indywidualnie, nie ma określonego schematu leczenia. Na początku wizyty szeptucha zwraca się do choroby w sposób personalny „Wyjdź z tego ciała”. Później modli się w intencji pacjenta, najczęściej mówi: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” oraz „Wierzę w Boga”. Szeptucha wydaje też pacjentowi polecenie, np. by swoją chorobę zamknąć w garść popiołu. Na zakończenie szeptucha mówi, że w razie potrzeby pacjent może przyjść ponownie. Być może wizyty u szeptuchy mogą mieć skutek w postaci uleczenia z choroby, ale jakim kosztem? Tego nie wiemy.

Dziady
Dziady to najstarsze obrzędy wywodzące się od Słowian. Wierzono, że żywi mogą obcować z duszami zmarłych, które w określonych okolicznościach pojawiają się w świecie żywych. Obcowanie żywych z umarłymi i nawiązywanie fizycznych relacji z przodkami, których nazywano Dziadami. Dusze przodków odgrywały ważną rolę w życiu Słowian, którzy uważali, że zmarli mają wpływ na urodzaj, pogodę czy nawet na płodność żyjących krewnych. Według Słowian odwiedzających ziemię zmarłych trzeba było ugościć, starano się, by dusze odwiedzające ziemię były zadowolone i przychylne gospodarzom. We wsiach urządzano prawdziwe przyjęcia na cześć przodków. Rozstawiano stoły w centralnej części wsi, poza nią lub bezpośrednio na cmentarzach. Podczas obrzędu dusze należało ugościć np. miodem, kaszą i jajkami, aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Upijanie się biesiadników przy grobach zmarłych krewnych, było popularne w Rosji oraz Białorusi. Wędrującym duszom oświetlano drogę do domu, rozpalając ogniska, aby mogły spędzić tę noc wśród bliskich. Współcześnie tą tradycją są znicze na grobach zmarłych. Ogień mógł jednak również uniemożliwić wyjście na świat upiorom – duszom ludzi zmarłych nagłą śmiercią, samobójców… W tym celu rozpalano ogień na podejrzanej mogile. W niektórych regionach Polski, w miejscu gwałtownej śmierci każdy przechodzący miał obowiązek rzucić gałązkę na stos, który następnie co roku palono.
By odstraszyć niechcianych gości w postaci złych duchów lub demonów, część biesiadników podczas Dziadów zakładała drewniane maski kraboszki lub ustawiano je wokół domów. Brzmi podobnie do dnia Samhain czy Halloween, prawda? Następnego dnia maski trafiały do ognia, by nie straszyły pozytywnych dusz, wciąż obecnych w okolicy. Zwyczaj obchodzenia Dziadów czy Zaduszek związany jest silnie z jeszcze starszymi wierzeniami. Mowa tu o Domownikach, które były duchami opiekuńczymi domów. Domownika uważano za demona, którym stawał się zmarły przodek. Pomieszkiwał on przez jakiś czas w chacie, by wspomagać bliskich.
Podczas świąt zadusznych we wsiach pojawiali się również żebracy, biedni chłopi nazywani Dziadami. Ich rola była niezwykle ważna, gdyż uważano, że są czymś w rodzaju łącznika z zaświatami. Taki wędrowny chłop mógł w okresie Dziadów sporo zarobić, najeść się i oporządzić.
W związku z ekspansją chrześcijaństwa zwyczaje tzw. pogańskiego pochodzenia były zakazywane. Ostatecznie jednak to, czego nie udało się wyprzeć nawet surowymi zakazami, było adaptowane lub zastępowane znanymi dziś formami – współczesnym odpowiednikiem dziadów są Zaduszki. Do tej pory na terenach wschodniej Polski, Białorusi, Ukrainy i części Rosji popularne jest wynoszenie symbolicznego jadła na groby zmarłych.

Niezapominany czas na Pojezierzu Brodnickim

Niezapominany czas na Pojezierzu Brodnickim 1476 909 admin

Czyli jakie atrakcje nie mogą Cię ominąć w te wakacje – najciekawsze pomysły na spędzenie wolnego czasu w naszym regionie.
Półmetek wakacji przed nami, dlatego też chcemy przypomnieć Wam atrakcje, o których przypadkiem mogliście zapomnieć. Zaparzcie więc swoją ulubioną kawę lub herbatę i wyruszymy wspólnie w podróż po naszym Pojezierzu…

 

KAJAKI

Zacznijmy od klasyki gatunku, czyli spływu kajakowego rzeką Drwęcą. Pierwszą opcję, którą chcielibyśmy wam przedstawić jest trasa Szramowo – Brodnica (która umożliwia zorganizowanie biwaku na „zakolu”) trasa wynosi około 30 km. W Tamie Brodzkiej istnieje możliwość wpłynięcia na jezioro Bachotek, na szlak pojezierza Brodnickiego. Druga trasa zaczyna się w Brodnicy, a kończy w Pustej Dąbrówce, jej długość to około 20 km. Poza spływem Drwęcą, mamy możliwość zanurzenia wioseł na rynnie zachodniej lub wschodniej Pojezierza:
– W przypadku rynny wschodniej to siedem jezior połączonych strugą Skarlanką. Trasa kajakowa jest dość łatwa oraz daje możliwości wpłynięcia na kilka innych jezior znajdujących się na uboczu głównego szlaku. Nad jeziorem Bachotek znajduje się stanica wodna PTTK. Spływy zaczyna się zwykle od jeziora Łąkorz, a kończy przy zamku w Brodnicy (około 45 km).
– Rynna zachodnia uchodzi za mniej popularna, ze względu na przedzieranie się miejscami przez wąskie gardła między jeziorami, a gdy zabraknie w nich wody, jesteśmy zmuszeni do przeciągania lub przenoszenia kajaków. Tu jezior jest siedem, a połączone są Brodnicką Strugą. 20-kilometrowa trasa dedykowana jest dla miłośników kajaków, którzy nie obawiają się napotkania trudności podczas spływu. Meta trasy znajduje się pod wieżą zamku krzyżackiego w Brodnicy.
Można też wykorzystać obie rynny oraz Drwęcę jako pętlę kajakową, ale jej pokonanie wiąże się z wieloma przenoskami. W zależności od pory roku, sprawności i determinacji kajakarzy, Pętlę Brodnicką (ok. 65 km) można pokonać w okresie od 2 do 7 dni. Przy organizowaniu grupowego spływu pomoże Wam lokalna firma, zajmująca się kompleksową organizacją spływów kajakowych.

https://www.facebook.com/WypozyczanieKajakowSplywyKajakowekorsarz

WIZYTA U ALPAK

Świetną atrakcją dla najmłodszych (i nie tylko!) będzie wizyta w alpakarni w Okalawie. Już od samego patrzenia na alpaki, nasz organizm produkuje masę endorfin (Skąd wiemy? Bo byliśmy!). Alpakarnia ma wiele do zaoferowania, zaczynając od spaceru z alpakami, który trwa mniej więcej godzinę, możemy również odwiedzić alpaki i zrobić sobie z nimi „selfie” – taka wizyta zajmuje około 30 minut. Obie formy wizyty są przeznaczone dla grup do 5 osób. W celu zorganizowania zajęć zorganizowanych lub urodzin, należy skontaktować się z bezpośrednio z Hola Alpaca. Pamiętajcie, że wizytę w alpakarni trzeba wcześniej umówić – telefonicznie, przez Messengera lub Instagrama.

Brodnicki Park Krajobrazowy – Nordic Walking

Wizyta w Brodnickim Parku Krajobrazowym, w którym powstało aż 8 rezerwatów przyrody. W tym 3 leśne: Mieliwo, Retno i Jar grądowy Cielęta, 3 rezerwaty torfowiskowe: Stręszek, Okonek i Żurawie Bagno oraz 2 rezerwaty florystyczne: Wyspa na jeziorze Partęczyny Wielkie i Bachotek. Warto odwiedzić ww. zakątki oraz zaczerpnąć świeżego powietrza pachnącego lasem i naturą.
Brodnicki Nordic Walking Park to ponad 26 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania nordic walkingu. W Parku funkcjonują 4 trasy:
– żółta o długości 3,2 km,
– zielona o długości 4,8 km, biegnąca dookoła jez. Strażym,
– czerwona o długości 8,2 km trasa,
– czarna ok. 10 kilometrowa pętla.
Wejście na trasy zlokalizowano w Grzmięcy, na parkingu przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami BPK. Rezerwaty przyrody Bachotek i Retno, urokliwie wijąca się rzeka Skarlanka, polodowcowe jeziora Kochanka, Retno, Strażym, Strzemiuszczek to tylko niektóre z atrakcji, które na was czekają na trasach Pojezierza Brodnickiego. Niewielki fragment szlaków prowadzi asfaltem, chodnikiem oraz polnymi drogami. Na trasach zostały zainstalowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Punkty pomiaru tętna pomogą określić puls, z jakim pokonujemy trasę. Brodnicki Nordic Walking Park to sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi

 

https://www.facebook.com/holaalpacaokalewo

SZLAKI PIESZE I ROWEROWE

Dla miłośników spacerów oraz wycieczek rowerowych, również coś znajdziemy. Na stronie starostwa powiatowego opisano szczegółowo 8 szlaków.
⦁ Szlak niebieski Górzno- Bachotek.
⦁ Szlak zielony Górzno-Łąkorz.
⦁ Szlak żółty Brodnica – Radomno.
⦁ Szlak niebieski Brodnica- Ostrowite.
⦁ Szlak czerwony Brodnica- Łasin.
⦁ Szlak żółty Brodnica- Golub-Dobrzyń
⦁ Szlak rowerowy zielony Toruń – Radomno.
⦁ Rowerem po Bagiennej Dolinie Drwęcy.
Więcej informacji dotyczących ww. szlaków znajdziecie tutaj: https://www.brodnica.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=25&menu=101&strona=1

JEZIORA

Pojezierze Brodnickie słynie z wielu zbiorników wodnych. Według danych, w naszym regionie jest ponad 100 jezior, by odwiedzić każde z nich, jedne wakacje to zdecydowanie za mało czasu (zakładając, że na jeden zbiornik przeznaczamy jeden dzień). Powstanie jezior jest wynikiem zlodowacenia i późniejszego przesuwania się lądolodu, który pozostawił po sobie silnie pofałdowany teren. Do największych zbiorników pojezierza Brodnickiego można zaliczyć:
Sosno (188 ha).
Płowęż (174 ha),
jezioro Wądzyńskie (170 ha),
Łąkorz (162 ha),
jezioro Głowińskie (131 ha),
Zbiczno (129 ha),
jezioro Ciche (110 ha),
Wysokie Brodno (91 ha),
Niskie Brodno (87 ha),
Mieliwo (81 ha),
Niskie Brodno (87 ha),
Na podium znajdują się:
Wielkie Patręczyny (324 ha),
jezioro Skarlińskie (294 ha),
Bachotek (211 ha),

To tylko nieliczne atrakcje, które znajdziecie na Pojezierzu Brodnickim. Aby odkryć cały potencjał naszego regionu, jeden sezon wakacyjny to zdecydowanie za mało. Dlatego podzielcie się z nami w komentarzach innymi atrakcjami, o których słyszeliście. Gdzie jeszcze warto wybrać się w naszym regionie według Was?

źródła: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/bpk/turystyka/warto-zobaczyc
https://www.portal.brodnica.pl/strona-226-pojezierze_brodnickie.html
http://ibrodnica.eu/pojezierze/
https://brodnica.naszemiasto.pl/pojezierze-brodnickie-oddychaj-bez-obaw-to-zielone-pluca/ar/c7-8562715

 

Blaski i cienie życia online

Blaski i cienie życia online 1024 554 admin

Sprawdź jak rozsądnie korzystać ze smartphone i być świadomym w sieci. Oto 8 nawyków, które zmienią Twoje życia online.

Detoks od życia online, często ma pozytywny wpływ na nasze funkcjonowanie w życiu codziennym. Dzięki takim eksperymentom, możemy wyciągnąć dużo wniosków oraz spojrzeć na życie w sieci z boku. Świetnym przykładem takiego detoksu jest eksperyment Fundacji Dbam o Mój Zasięg, która odłączyła młodzież w wieku szkolnym od życia w sieci (telewizor, komputer, telefon komórkowy) na 3 pełne doby. Eksperyment został przeprowadzony na przełomie 2016/2017 roku. Raport fundacji z badania jest dostępny tutaj: https://dbamomojzasieg.pl/fonoholizm-wsrod-uczniow-2017/
Zanim przejdziemy do pełnego detoksu od życia w sieci, poznajmy kilka porad – jak być bardziej świadomym w sieci:

1. Wyłącz powiadomienia z social mediów

Dzięki wyłączonym powiadomieniom, nie będziesz korzystał z portalów społecznościowych nieświadome. W momencie otrzymania sygnału dźwiękowego powiadomienia lub też wibracji, podświadomie chcemy sprawdzić czego ono dotyczy. Kto dodał nowy post? Czy ktoś do nas napisał? Czy otrzymaliśmy nowe DM (Direct Message) na Instagramie? Czy też nasz ulubiony influencer dodał nowy przepis kulinarny lub nowy odcinek? W momencie kiedy mamy włączone powiadomienia – korzystamy częściej z portali typu jak: Facebook, Instagram, Twitter, Zalando, Snapchat, Youtube czy też TikTok. Dzięki wyłączonym powiadomieniom, nie będziesz korzystał z tych portali po 30 razy dziennie, lecz świadomie, w wolnej chwili. Powiadomienia i wiadomości nie znikną, a my zyskamy czas stracony na bezsensownym, nieświadomym przeglądaniu social mediów, które dodatkowo nas rozpraszają.

2. Usuń zbędne aplikacje

Jeżeli zrobimy rachunek sumienia oraz sprawdzimy ilość aplikacji na swoim smartphonie, to ilu faktycznie korzystamy? Dla przykładu, na moim smartphonie mam zainstalowane 116 aplikacji – z czego na codziennie korzystam z 17. Około 22 pozostałych aplikacji użyje kilka razy w miesiącu. Pozostałych 77 aplikacji prawdopodobnie nie użyje już nigdy więcej. Z czego kilka z nich wymagało dodatkowych opłat (np. Mojo). Usuwając je, zwolnisz dodatkowe miejsce na swoim telefonie oraz usuniesz bałagan, który często rozprasza Twoją uwagę. Pozbędziesz się również zbędnych powiadomień jak i małych, niepotrzebnych subskrypcji.

3. Uporządkuj subskrypcje

Dzięki takim funkcją jak Google Pay, Apple Pay, samo zeskanowanie twarzy lub też odcisk palca pozwoli na subskrypcje w różnych aplikacjach. Sprawdź, czy subskrybujesz usług, z których niekoniecznie korzystasz.

4. Zrób porządek w newsletterach

Jak dużą ilość maili otrzymujesz tygodniowo? Czy większość z nich odczytujesz? Podczas zakupów, czy jednorazowej rejestracji na różnych portalach często klikamy opcję „zaznacz wszystko”, która również obejmuje wysyłkę aktualnych promocji, czyli subskrybujemy newsletter. Czy kiedykolwiek odczytamy wiadomość mailową z tego portalu? Prawdopodobnie nie. Często zgoda na subskrypcję newslettera jest związana z kodem rabatowym na pierwsze zakupy. Pamiętaj, że po zakupach, może wycofać subskrypcję oraz zmniejszyć ilość spamu na swojej skrzynce mailowej.

5. i obserwowanych

Często zaczynamy obserwować nowe osoby na social mediach, ze względu na wydarzenia czy też zainteresowania. Z biegiem czasu, oglądanie story takich osób doprowadza nas do szału. Od obserwuj zbędne osoby, dzięki temu zaoszczędzisz czas i energię, a przy okazji pozbędziesz się negatywnych emocji.

6. Bądź bardziej offline

Funkcjonujemy w świecie, gdzie większość z nas jest non-stop online. Odpisujemy błyskawicznie na wiadomości, reagujemy na komentarze, posty itp. W telefonie robimy dosłownie wszystko. Bycie online w ciągłym stopniu, niestety ma negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne jak i fizyczne. Jakość naszego snu pozostawia wiele do życia, a nasze relacje z bliskimi osobami, często są zaburzone poprzez ciągłe życie w social mediach.
Aby poprawić jakość swojego życia, spróbuj:
Odłożyć telefon na dwie godziny przed snem
Jeść bez telefonu
Usunąć telefon z sypialni
Wychodzić na spacer bez telefonu
Sprawdzać godzinę na zegarku, niż włączyć ekran telefonu, który może łatwo wciągnąć Cię w korzystanie z telefonu

7. Ustaw limity w aplikacjach

Ile godzin spędzasz na Facebook’u, Instagramie, TikToku? Taki raport jest dostępny w ustawieniach aplikacji, dzięki czemu łatwo zweryfikujesz ile godzin dziennie lub tygodniowo spędzasz na poszczególnych appkach. Po zweryfikowaniu statystyk będziesz w stanie określić ilość godzin poświęcanych dla poszczególnych aplikacji. Łatwo zatem obliczyć ile godzin poświęcasz na social media. Uwaga! Statystki nie koniecznie mogą być optymistyczne po podliczeniu godzin poświęconych na nawykowe „scrollowanie”. Ustaw limity korzystania z aplikacji, które pochłaniają Ci jak najwięcej czasu. Nie nakładaj na samym początku zbyt surowego limitu. Spróbuj odjąć od 30 do 60 minut od średniej dziennej. Stopniowo co tydzień, zwiększając limit do docelowej liczby godzin, którą chcesz poświecić na daną appkę.

8. Przydatne PRO TIPY

Czytasz książkę na telefonie? Przerzuć się na czytelnik ebooków lub ustaw tryb samolotowy/nie przeszkadzać podczas czytania książki.
Potrzebujesz motywacji? Aplikacja Forest ochroni Cię przed rozpraszaczami i zmotywuje do skupienia uwagi, nagradzając rozkwitającą rośliną!
Pracujesz na komputerze? Zablokuj powiadomienia lub strony na czas skupienia uwagi na projekcie. Możesz zrobić to w ustawieniach przeglądarki lub przez wtyczki dostępne do niej.

Jeżeli zdecydujecie się na wdrożenie ww. porad w życie, podzielcie się swoimi odczuciami. Czy korzystacie z smartphone bardziej świadomie? Co dało wam wdrożenie porad, a z czym mieliście problem? Czekamy na Wasze komentarze!

źródło: https://www.instagram.com/umiem_w_marketing/

Wpływowi ludzie – kto decyduje co kupujesz?

Wpływowi ludzie – kto decyduje co kupujesz? 1024 554 admin

„Wpływowi ludzie – kto decyduje co kupujesz?” Zwykle wydaje nam się, że produkty w naszych koszykach to wynik naszych racjonalnych wyborów – właśnie, „wydaje nam się” Kto i jaki ma wpływ na nasze decyzje zakupowe, czyli o influencer marketingu słów kilka.

 

Zacznijmy od prostej definicji, czym jest Influencer Marketing? Jest to forma marketingu, która polega na promowaniu marki/produktu przy współpracy z influencerami. Są to osoby, które z racji swoich wpływów i pozycji mogą wpłynąć na decyzje zakupowe odbiorcy. Jest to niejako połączenie tradycyjnych form promocji z nowymi konceptami content marketingu. Tradycyjną formą jest promowanie marki/produktu przez celebrytę. Świetnym tego przykładem jest współpraca Marka Konrada oraz banku ING. Jednak w przypadku Influencer Marketingu jest to współpraca między marką a influencerem, której wynikiem jest stworzenie jakościowego kontentu. 

Potencjał rekomendacyjny influencerów w sieciach społecznościowych jest ogromny. Przykładem skali tego potencjału jest np. Współpraca marki Levis z Hailey Biber, żoną Justina Bibera. Dla samego porównania gwiazda ta ma 40 milionów obserwujących na portalu Instagram, przy czym marka Levis ma zaledwie 1,7 miliona followersów. Instagram jest portalem, gdzie przeprowadzana jest większość kampanii influencer marketing. Przedstawimy wam kilka ciekawych statystyk dot. ww. portalu: 

  • Ponad 2 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU).
  • 500 milionów aktywnych użytkowników dziennie (DAU).
  • Zaangażowanie wobec zdjęć 23% większe niż na portalu Facebook, w przypadku wideo jest to 38% więcej zaangażowania. 
  • Ponad 70% użytkowników Instagram na całym świecie ma poniżej 35 roku życia. 
  • Przychody z reklam na Instagramie w 2021 roku przyniosły około 26 miliardów dolarów. 

Według badań, które przeprowadziła agencja Newseria, influencerzy mają pozytywny wpływ na nastrój swoich fanów, skłaniają ich do zmiany przyzwyczajeń, odwiedzania polecanych miejsc lub zakupu określonych produktów. 21 milionów Polaków śledzi co najmniej jednego influencera. Trzech na czterech ulega jego wpływom. Ze względu na dużą skuteczność biznesową, influencer marketing jest teraz najszybciej rosnącym obszarem marketingu. Pozwala na dotarcie do wybranej bardzo precyzyjnej grupy docelowej. Szczególnie dla młodych ludzi, influencerzy to autorytety. By zostać influencerem – wystarczy kupić telefon i zacząć nagrywać. Na tym rynku nie występują praktycznie żadne bariery wejścia. Jest to tanie i łatwe, a wystarczą do tego odpowiednie zasięgi oraz charyzmatyczna osobowość. 

Do kogo docierają Influencerzy? Szczególnie do pokolenia Y, czyli tzw. Milenialsów – urodzonych w latach 1980-2000 oraz dla pokolenia Z urodzonego po 2000 roku. W przypadku tych dwóch generacji, szczególnie z ostatnich lat mamy do czynienia z definicją autorytetów. Najbardziej podatnymi są najmłodsi użytkownicy social media, którzy sami chcieliby obrać taką ścieżkę kariery. Według badań przeprowadzonych wśród nastolatków, aż 50% z nich chce w życiu zostać influencerem. Pieniądze i sława są głównymi czynnikami, dzięki którym ten zawód jest tak atrakcyjny dla młodych osób. 

Z raportu agencji badawczej IQS wynika, że najbardziej aktywni użytkownicy pod względem obserwowania influencerów to osoby w wieku 16-24 lat, które średnio śledzą około 64 profili. Dla przykładu w grupie wiekowej 45-55 lat średnia ta wynosi 17 profili. Dziewięciu na dziesięciu badanych ma kontakt z treściami, które są publikowane przez influencerów. Blisko 60% twierdzi, że influencer, którego obserwują ma pozytywny wpływ na nastrój obserwatora. 74% Polaków, którzy obserwują co najmniej jednego influencera, deklaruje się do podejmowania decyzji za jego namową. Najczęściej są to: 

  • Subskrypcje polecanych kanałów 
  • Zmiany nawyków 
  • Korzystanie z polecanych aplikacji 
  • Odwiedzanie polecanych miejsc
  • Zakup produktów 

Dlaczego influencer marketing jest najszybciej rozwijającym się trendem marketingowym? Jest relatywnie tani, a daje naprawdę wysokie rezultaty. Pozwala dotrzeć do wybranej bardzo precyzyjnie grupy docelowej, wyeksponować produkty dla konkretnych osób i zrobić to w sposób najbardziej autentyczny i jak najbardziej skuteczny. Według badań „Rynek influencerów w Polsce w roku 2021” wskazuje, iż tylko 27% reklamodawców w lutym 2021 nie skorzystało ze współpracy z influencereami (dane z ostatnich 6 miesięcy). Ponad połowa firm, które zdecydowały się na współpracę, wybrały od jednego do pięciu influencerów. 

W ostatnich miesiącach wiele mówiono o kryptoreklamie oraz wiarygodności influencerów. We wrześniu 2021 roku tematem zajął się UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), który sprawdził, czy influencerzy informują swoich obserwujących o współpracach komercyjnych. Badania wskazują, że kampanie sponsorowane są bardziej wiarygodne i zwiększają zaufanie do influencerów. 17% badanych wskazuje, że współpraca marki i influencera zniechęciła ich do kupna produktu. Ponad połowa uważa przeciwnie. 

A Wy? Podejmujecie decyzje zakupowe pod wpływem influencerów? 

 

Źródło: https://www.websiterating.com/pl/research/instagram-statistics/#chapter-1

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/influencerzy-staja-sie-autorytetami-wplywaja-decyzje-klientow-106803

Konstruktywna informacja zwrotna – Twój klucz do wielu drzwi

Konstruktywna informacja zwrotna – Twój klucz do wielu drzwi 1024 554 admin

Feedback to narzędzie, które może pomóc ustrzec się przed wieloma konfliktami, rozwiązać je i zaoszczędzić wielu negatywnych emocji. Wystarczy poznać kilka zasad, by skutecznie się nim posługiwać – tutaj dowiesz się jak go stosować „w domu i pracy”.

Czym jest feedback i dlaczego jest, aż tak ważny?
Słowo to pochodzi z języka angielskiego, coraz częściej używane przez Polaków, zastępując swój polski odpowiednik – informację zwrotną. Najczęstszą formą feedbacku biznesowego stosowanego w dzisiejszych czasach jest informowanie pracowników firmy o ocenie ich pracy. Wyróżniamy dwie formy feedbacku, negatywny oraz pozytywny. Prawidłowo stosowany feedback, pozwoli Twoim współpracownikom uzyskać konstruktywną ocenę swoich działań. Odpowiednio przekazana informacja zwrotna pomoże wprowadzić określone zmiany do tryby pracy Twoich pracowników. Istotne w przekazywaniu feedbacku jest to, by był on taktowny i właściwy. Jest to umiejętność, której trzeba się nauczyć i ćwiczyć, ze względu na formę przekazywania, która powinna być naturalna, a zarazem empatyczna.

Podczas udzielania feedbacku, należy skupić uwagę głównie na formę oraz treść komunikatu. Jest to istotne, ponieważ dzięki użyciu poprawnych form, Twój rozmówca dobrze Cię zrozumie, a przy tym nie poczuje się urażony. Informacja zwrotna powinna być zbudowana z 2 filarów, negatywnego oraz pozytywnego. Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa odbiorcy, komunikat taki nie zostanie odebrany jako atak w jego stronę.

Jak dawać feedback zgodnie z zasadami savoir-vivre?
Zwracaj się bezpośrednio do rozmówcy główna  zasada feedbacku! Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz kogoś pochwalić, udzielić mu rady, czy poprosić też o zmianę zachowania, musisz zwrócić się bezpośrednio do odbiorcy tego komunikatu.
Omawianie zachowania osób trzecich, nie jest zgodne z zasadami savoir-vivre. Takie postępowanie, może zostać źle odebrane, przez odbiorcę komunikatu, jak i przez całą grupę. Poprzez takie zachowanie tracisz zaufanie swoich pracowników, osób współpracujących, bliskich.
Przekazuj negatywne wiadomości na osobności
Przekazywanie pochwał w towarzystwie jest rzeczywiście czymś pozytywnym i budującym dla pracownika jak i całego Twojego zespołu. Odwrotnie jest z przekazywaniem negatywnej informacji, która może spowodować konflikt przy towarzystwie innych pracowników oraz zaburzy Twoją wypowiedź. Zrób to na osobności, dzięki czemu unikniesz kłótni.
Oceniaj zachowanie lub wypowiedź, nie człowieka
Przy przekazywaniu negatywnego komunikatu, w łatwy sposób możesz przekroczyć cienką granicę, która sprawi, że w sposób nieświadomy dotkniesz czyichś uczuć. Nie mieszaj faktów, trzymaj się jednej, konkretnej wypowiedzi.

Przekazuj więcej pozytywnego feedbacku niż negatywnego.
Feedback częściej kojarzy się z negatywną wypowiedzą. Zdecydowanie trudniej nam, jako społeczeństwu przychodzi chwalenie innych. Jeżeli masz tylko możliwość, pochwal swoich współpracowników, pracowników za dobrze wykonaną pracę. Poprzez to, osoba do której będziesz kierować komunikat, będzie wiedzieć również, że potrafisz podzielić się również pozytywnymi wrażeniami. Osoby nadmiernie krytykujące pracę, nie są dobrze odbierane w środowisku pracowniczym.
Przekazuj konkretne informację oparte na podstawie case/przykładu
Używaj prostego i zrozumiałego języka. Skup się na jednej informacji. Bazuj na konkretnych przykładach, dzięki czemu usprawnisz komunikację między Tobą a pracownikami. Przeanalizuj zadanie, które należałoby poprawić i wspólnie z pracownikiem postaraj się je ulepszyć.
Motywuj do odpowiedzi, dawaj czas na reakcje odbiorcy
Feedback powinien być przekazywany w sposób stonowany i wolny. Pamiętaj również, że to nie monolog. Pozostaw w swoim komunikacie przestrzeń do tego, aby Twój rozmówca również mógł się do niego odnieść. Staranie wysłuchuj rozmówcy, dopytuj „A Ty, co o tym myślisz? Masz jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?.”
Przy negatywnej informacji zwrotnej – zachęć do opracowania planu naprawczego
Określ konkretnie, co Ci się podoba, a co chciałbyś, żeby zostało poprawione. Daj czas Twojemu odbiorcy na opracowanie planu naprawczego. Pamiętaj, że negatywny feedback nie może stanowić ostatecznej oceny sytuacji lub też mieć wpływ na decyzje.
Kończ na pozytywnym i motywującym komunikatem
Zazwyczaj człowiek zapamiętuje początek oraz koniec rozmowy.
Zakończ swój komunikat na pozytywnej wypowiedzi, na pewno podniesie to pracownika na duchu. Zdanie „Wierzę, że dzięki tym uwagą będziesz mógł lepiej i skutecznie się rozwijać”, doda odbiorcy poczucia bezpieczeństwa.

Co w feedbacku jest niedopuszczalne?

Ważnym jest, aby pamiętać, że podczas udzielania informacji zwrotnej, bardzo łatwo jest popełnić błąd. Komunikacja często jest problemem, gdy w tonie głosu przeważają złe emocje czy też przeciwnie, gdy występuje strach przed przekazaniem niewygodnych wiadomości dla odbiorcy. Istotnym jest unikanie negatywnych uniesień, agresji w wypowiedzi czy też lęku w głosie. Osobiste uprzedzenia i skrywanie urazy to główne problemy w feedbacku. Przeszłość nie powinna stanowić blokady do przekazywania merytorycznego komunikatu, tak samo jak osobiste uprzedzenia. Jeśli ww. problem występuje, głównym celem jest jak najszybsze jego wyeliminowanie. Również znaczącym czynnikiem jest czas i miejsce przekazywania informacji zwrotnej. Niedopuszczalnym jest przekazywanie go w korytarzu, biegu czy też w toalecie. Ważnym jest, by stworzyć do tego odpowiednie warunki, by odbiorca jak i nadawca komunikatu czuli się komfortowo. Pamiętaj o chwaleniu pracownika w grupie.
Formułuj komunikaty zrozumiałe, unikaj nadmiernych emocji, pozostaw przestrzeń do wypowiedzi odbiorcy, który będzie miał możliwość odwołania się do komunikatu. Jeśli feedback jest negatywny, stwórz warunki do poprawy. Większość osób, do której kierujesz negatywny feedback zasługuje na drugą szansę i możliwość poprawy. Pamiętaj, komunikując się z członkami rodziny, nie ma możliwości uniknięcia feedbacku.
Pamiętaj, by udzielać feedbacku, który da Twojemu pracownikowi prawdziwą wartość!

Koncert Charytatywny odwołany!

Koncert Charytatywny odwołany! 1024 554 admin

Wiosenny koncert charytatywny, o którym informowaliśmy na łamach kwietniowego wydania The Most, nie odbędzie się zgodnie z wcześniej planowaną datą. Z przyczyn niezależnych od Organizatora, impreza charytatywna zostanie przełożona na inny termin. W imieniu organizatora przepraszamy za niedogodności. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie wydarzenia. Zespół The Most

Liderzy niesienia pomocy!

Liderzy niesienia pomocy! 579 378 admin

Czyli jak każdego dnia stajemy na wysokości zadania, by pomóc naszym sąsiadom.
Jakie są najważniejsze potrzeby?
Jak aktualnie możemy pomóc?
Jak pomagać odpowiedzialnie?

Ze względu na rosyjską inwazję na dzień 10 marca 2022 roku Ukrainę opuściło ponad 2 300 000 osób. Ponad 1 300 000 obywateli Ukrainy wybrało Polskę jako nowy dom lub też chwilowe miejsce schronienia. Europa mierzy się aktualnie z kryzysem humanitarnym. Cały świat sprzeciwia się agresji federacji rosyjskiej, której powodem jest „demilitaryzacja” oraz „denazyfikacja” Ukrainy. Pretekst ten, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, która panowała na Ukrainie przed rozpoczęciem wojny. Ukraina jest państwem demokratycznym i od 2014 roku dąży w kierunku proeuropejskim.
Ciężko było sobie wyobrazić, że wojna w XXI wieku jest w stanie powrócić na stary kontynent. Życie Ukraińców, z dnia na dzień przeistoczyło się w dramat. Dramat, którego nikt z nas nie chciałby doświadczyć. Zmuszeni, by porzucić życiowy dorobek w celu przeżycia. Miliony osób, nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi, a znaczna z nich część, już straciła najbliższych. Jesteśmy świadkami historii, która piszę się na naszych oczach, a młodsze pokolenia będą się o niej uczyć już za kilkanaście lat.
Polska jest również krajem frontowym, w którym aktualnie trwa wojna dezinformacyjna. Rosjanie robią wszystko co w ich mocy, byśmy uwierzyli w ich propagandę. Działania te mają na celu osłabić w nas chęć do niesienia pomocy na rzecz obywateli Ukrainy. W mediach społecznościowych pojawia się pełno fake newsów, dlatego ważnym aspektem w dzisiejszych czasach jest weryfikacja źródeł informacji. Do tej pory w Polsce odnotowano ponad 200 000 prób dezinformacji (źródło: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych). Internauci masowo zgłaszają prorosyjskie konta, które szerzą fake newsy, co pozwala szybko takie konta blokować.
Na całym świecie nie brakuje również gestów solidarności z naszymi sąsiadami. Poniżej mural, który powstał w Poznaniu, kilka dni po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Jest to postać Voldemorta przedstawiająca Putina.

źródło: https://gloswielkopolski.pl/putin-voldemort-nowy-mural-powstal-w-poznaniu-to-gest-solidarnosci-z-ukraina-zobacz-zdjecia/ar/c1-16074119
Mural został kilka dni później zastąpiony podobizną prezydenta Ukrainy jako Harrego Pottera.
źródło: https://gloswielkopolski.pl/nowy-mural-na-hetmanskiej-tym-razem-bohaterem-jest-prezydent-ukrainy/ar/c13-16088715

 

Polacy licznie zmobilizowali się do pomocy na rzecz Ukrainy. Już od początku wojny zostały uruchomione punkty recepcyjne na przejściach granicznych. W wielu miastach powstały liczne grupy na Facebook’u w celu przeprowadzeniu zbiórek. Zbiórki oczywiście są prowadzone po dzień dzisiejszy. Zbierana jest odzież, żywność długoterminowa, leki, foteliki dla dzieci, wózki, kosmetyki itp… Udostępniany jest również darmowy transport z granicy jak i mieszkania dla uchodźców. Zorganizowano również dla nich ciepłe posiłki na przejściach granicznych. Pomagają instytucje państwowe, straż pożarna oraz OSP, policja, wojsko, lekarze wraz z ratownikami medycznymi, przedsiębiorcy, osoby prywatne. Wiele osób udaję się spontanicznie na granice, by zaoferować transport czy też nocleg.

A jak pomoc wygląda w Brodnicy i okolicznych miejscowościach?
Zbiórki zostały już przeprowadzone m.in. w takich miejscach jak: Smart Office, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej w Szabdzie, I Liceum Ogólnokształcące, Hufcu ZHP Brodnica, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy, Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, Urzędzie Gminy w Świedziebni i wielu innych.
Poniżej przedstawiamy aktualną mapę prowadzonych zbiórek na dzień 16.03.2022 r.

Do tej pory (stan na 10 marca) w powicie Brodnickim przyjęto 41 Uchodźców wojennych. Z czego 11 z nich zostało przyjętych w ośrodkach tymczasowego pobytu. Kolejnych 30 przyjęto w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w gminie Zbiczno. Powiat Brodnicki na dzień 11 marca zadeklarowały wojewodzie kujawsko-pomorskiemu, że powiat jest w stanie zapewnić 82 miejsca tymczasowego pobytu. Do listy prawdopodobnie dołączą jeszcze dwa ośrodki, które zapewnią dodatkowo 60 miejsc. Lista prawdopodobnie będzie się powiększać.

„Jak informują służby Wojewody w pierwszej kolejności wykorzystywane będą zasoby lokalowe przygotowane przez administrację zespoloną podległą wojewodzie. Tworzona jest również baza osób prywatnych gotowych przyjąć uchodźców. Do naszego urzędu zgłaszają się osoby prywatne, które deklarują chęć pomocy poprzez udostępnienie mieszkania czy domu. Burmistrz Brodnicy uruchomił w tym celu specjalny nr telefonu 505 220 727, gdzie mieszkańcy Brodnicy mogą zgłaszać chęć bezpłatnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy pod swój dach. Dane te przekazywane będą do bazy tworzonej przez służby Wojewody. Stworzona baza osób prywatnych gotowych przyjąć uchodźców uruchomiona zostanie w momencie wyczerpania możliwości lokalowych w punktach zakwaterowania wyznaczonych przez Wojewodę. Pod nr telefonu 505 220 727 dzwonić można codziennie od godz. 8.00 do 20.00. Informacje takie można również przekazywać za pośrednictwem ankiety, która została przygotowana dla mieszkańców.

Formularz dla mieszkańców Brodnicy – https://umbrodnica.formularze.org/index.php/e-form/1344.html
Utworzona została również ankieta dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić uchodźców z Ukrainy. 
Formularz dla przedsiębiorców z Brodnicy – https://umbrodnica.formularze.org/index.php/e-form/1345.html” –
źródło:https://portal.brodnica.pl/aktualnosc-4147-wazne_informacje_dla_osob_chcacych.html

„Dziś Polska robi dla Ukrainy to, czego dla niej samej nikt nie zrobił w 1939 roku”.

To tylko jeden z komentarzy nt. pomocy, którą niesie Polska dla Ukrainy. Mimo codziennych naszych podziałów: politycznych, klasowych, poglądowych, ideologicznych, pokazujemy, że w tych trudnych chwilach nasz naród potrafi się zjednoczyć oraz pomóc. Pamiętajmy, że warto pomagać odpowiedzialnie. Jeżeli chcemy przekazać pomoc w postaci darów, warto zawsze skontaktować się z danym punktem zbiórek w celu ustalenia jakie rzeczy, na dany moment są najbardziej potrzebne.
#SolidarnizUkrainą

 

Dzień Kobiet!

Dzień Kobiet! 1024 554 admin

Panowie szykujcie kwiaty!
08.03 Dzień Kobiet!

Historia niezwykłego święta, na które na pewno nie narzekają właściciele kwiaciarni. Kiedy pierwszy raz obchodzony był Dzień Kobiet? Kto go ustanowił? Jakie wydarzenia miały wpływ na zapoczątkowanie tego święta?

Dzień Kobiet jest świętem międzynarodowym, obchodzonym od ponad 110 lat. Stworzone zostało przez Socjalistyczną Partię Ameryki, po historycznych zamieszkach i protestach w Nowym Jorku. Samo święto zostało zapoczątkowane przez ruchy robotnicze w Ameryce Północnej oraz Europie. Duże zasługi w powstaniu tego święta przypisuje się sufrażystce Theresy Malkiel. Urodzona 1 maja 1874 rokuw miejscowości Bar (uwcześnie ZSRR, obecnie Ukraina).

W 1891 roku Theresy Malkiel wraz z rodziną przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie w późniejszych latach została przewodniczącą partii socjalistycznej – tam właśnie by zwrócić uwagę na problemy kobiet, pierwszy raz zorganizowała ten szczególny dzień
Coroczne obchodzie święta „Dnia Kobiet” zostało zaproponowane przez niemieckie aktywistki (Clara Zetkin, Kate Duncker, Paula Thiede) podczas posiedzenia generalnego 10 sierpnia 1910 roku „Drugiej Międzynarodówki” (Międzynarodowe stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych powstałe w 1889 roku). Dzień Kobiet miała na celu krzewieniu idei praw kobiet oraz budowania społecznego wsparcia dla praw wyborczych kobiet na całym świecie. Większość krajów na całym świecie przyznała prawa wyborcze kobiet po I oraz II wojnie światowej. W Polsce prawa te zostały przyznane 7 listopada 1918 roku, czyli 4 dni przed uzyskaniem Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Pełne prawa wyborcze kobiet wprowadzone zostały 28 listopada 1918 roku.
Dzień Kobiet w Rosji jest obchodzony w sposób szczególny. To właśnie w tym kraju dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 8 marca 1917 roku (wg. kalendarza juliańskiego 23 luty 1997r.) to właśnie kobiety rozpoczęły rewolucję lutową. Protesty, strajki były prowadzone pod hasłem „Chleb i Pokój”. Działania kobiet okazały się skuteczne, ponieważ 4 dni później car Mikołaj II Romanow abdykował.

Po rewolucji październikowej, bolszewicka feministka Aleksandra Kołłontaj przekonała Lenina do ustanowienia 8 marca oficjalnym świętem w Rosji – Od 1965 roku dzień ten w Rosji jest dniem wolnym od pracy. Jest to „upamiętnienie zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas wielkiej wojny ojczyźnianej, ich heroizmie i bezinteresowności na froncie i na tyłach, a także w celu zaznaczenia dużego wkładu kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i walką o pokój.”

W Rosji często z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet kwiaciarnie są otwarte całodobowo. Nie brakuje również różnych wydarzeń kulturalnych takich jak: sztuki teatralne, wystawy, koncerty. Wszystko to, by uczcić Dzień Kobiet. W historii również zdarzało się, że przesuwano inne dni wolne tak, by w ramach Dni Kobiet Rosjanki miały długi weekend.

Symbolem Dnia Kobiet są goździki oraz tulipany. W tym okresie to właśnie tulipany sprzedają się najlepiej. Również z okazji święta jak i zbliżającej się wiosny można zauważyć dosyć znaczące ożywienie w handlu kwiatami. Poza ww. kwiatami znaczny wzrost sprzedaży możemy zauważyć wśród klasycznych róż, żonkili, irysów, frezji. Co do kwiatów doniczkowych, w tym okresie świetnie sprzedają się: storczyki, hortensje, begonie, guzmanie – opularne również są mini fiskusy.

Niektórzy mówią, że święto kobiet ma w sobie magiczną moc. Mężczyźni starają się docenić wszystkie kobiety ze swojego otoczenia Poprzez obdarowywanie wspomnianymi kwiatami jak i słodyczami. Często obdarowują drobnymi podarunkami koleżanki z pracy, najbliższe kobiety w rodzinie oraz swoje partnerki. Choć te ostatnie mogą zapewne liczyć na większy upominek.
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, męskie grono redakcji The Most życzy Wam, drogie Panie – wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń, codziennego uśmiechu na twarzy, zdrowia realizacji planów prywatnych jak i tych zawodowych.

Źródła: wikipedia, https://nawostok.pl/dzien-kobiet-w-rosji-jak-obchodza-to-swieto-rosjanki/, https://www.money.pl/gospodarka/dzien-kobiet-2021-kwiaty-rozchodza-sie-na-pniu-6614924544100992a.html , https://bielsk.eu/kraj-swiat/31981-dzien-kobiet-2021-ktore-z-kwiatow-sprzedaja-sie-najlepiej