Z Ziemi Polskiej do Koszyka

Z Ziemi Polskiej do Koszyka

Z Ziemi Polskiej do Koszyka 2000 1000 admin

Biorąc pod uwagę bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce należy przyznać, że Polacy to przedsiębiorczy naród, który mimo trudności instytucjonalnych z jakimi borykają się firmy prywatne cały czas przyczynia się do wzrostu PKB zarówno w sektorze usług jak i produkcji.
Bariery o których mowa, a które przedsiębiorcy wskazują za najbardziej uciążliwe to rosnące podatki, koszty pracy oraz skomplikowane prawo gospodarcze, a przez ostatnie kilkanaście miesięcy dodatkowo ograniczenia wynikające z lockdownów.
Czy jako obywatele mamy narzędzia do tego by wspierać rodzimych producentów i usługodawców? Czy w ogóle warto i jak żyć w duchu patriotyzmu gospodarczego na poziomie lokalnym i ogólnopolskim?

To jak ważne jest życie w duchu patriotyzmu gospodarczego unaoczniła nam sytuacja pandemiczna doprowadzająca wielu przedsiębiorców na skraj bankructwa lub przyczyniająca się ostatecznie do ich upadku. Kluczowe w tym czasie okazała się postawa mieszkańców polskich miast, szczególnie w branży gastronomicznej, którzy w obliczu kryzysu zintensyfikowali skierowanie się ku postawy mówiącej ,,kupuj lokalnie” i oparli swoje decyzje zakupowe o chęć ratowania ulubionych restauratorów, kawiarni itp. działalności dostarczających swoje wyroby na wynos – mogliśmy to obserwować również w Brodnicy.

Taka postawa motywowana chęcią pomocy lokalnym firmom nie tylko stanowi wsparcie w trudnych czasach dla biznesmanów ale ma również korzyści dla obywateli nie prowadzących własnych działalności. To nie tylko przetrwanie dla firm ale również poprzez lokowanie dochodów w polskich firmach przyczyniamy się m.in. do utrzymania zatrudnienia i rozwoju będącego efektem zwiększenia możliwości inwestycyjnych – to przekłada się na utrzymanie wpływów do budżetu państwa wynikających z wewnętrznego obrotu pieniądza, który nie wypływa poprzez firmy płacące podatki za granicą do innych państwa. Dodatkowo rozwój, szczególnie w sektorze produkcji pozwala na inwestycje w ekspansję zagraniczną i spowodowanie większego napływu zewnętrznych środków poprzez transfer dochodów podmiotów z innych państw do Polski.

Z perspektywy szczególnie właśnie firm produkcyjnych możemy dostrzec jak ważne jest oparcie działalności na relacji nie tylko z klientem B2C ale również B2B zgodnie z założeniami zasady zasady ,,kupuj lokalnie”.
Produkcja wymaga komponentów z których złożone są finalne produkty, a te często są zamawiane z innych państw nie tylko europejskich ale także z każdego innego kontynentu, szczególnie z Azji.
Odbiło się to czkawką dla wielu firm produkcyjnych, które w wyników globalnego lockdownu doświadczyły przerwania łańcuchów dostaw tychże komponentów lub spowolnienia w ich pozyskiwaniu. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ brak elementów składowych sprawia, że producent nie ma możliwości zaspokoić popytu, a tym samym spieniężyć swojej działalności, czyli w konsekwencji dla obywateli wygenerować wspomnianych wpływów do budżetu państwa z tytułu rozmaitych podatków będących podstawą jego funkcjonowania.

Można zauważyć więc, że to system naczyń połączonych, którego funkcjonowanie jest dla nas tym korzystniejsze i bezpieczne im bardziej jest oparty na tym co polskie zarówno na poziomie państwowym, jak i samorządowym.  Jednak Polacy to też wymagający naród i ma swoje oczekiwania, sam fakt pochodzenia z usługi czy produktu z Polski to nie wszystko. Co prawda okazuje się, że dla 52% badanych* kupujących polskie produkty i usługi ważne jest właśnie pochodzenie i stanowi to czynnik na którym opierają swoje decyzje zakupowe Nie bez znaczenia są jednak inne czynniki, a mianowicie wskazują, że przekonuje ich:
– bo są smaczne 61%
– bo je lubię 47%
– bo są wysokiej jakości 41%
– bo chcę wspierać polską gospodarkę 46%
– bo polskie produkty są zdrowsze 26%
– bo są tanie 21%
– bo kupowanie zagranicznych produktów osłabia polską gospodarkę 13%
– bo na polskim rynku mamy polskie odpowiedniki zagranicznych produktów 12%

Zaledwie 7% zadeklarowało, że nie patrzy na kraj pochodzenia.

Z kolei wśród przedsiębiorców korzystających z usług i produktów polskich dostawców znaczenie ma chęć wspierania polskich przedsiębiorców i przeświadczenie, że są oni konkurencyjni cenowo, dostarczają wysokiej jakości produkty.


Rodzime firmy zdają sobie sprawę, z tego że cechy, które zostały wymienione są ważne dla ich klientów dlatego starają się zaspokajać ich oczekiwania i zapewnić jak największą satysfakcję wynikającą z relacji klient-firma, a tym samym budować dobry wizerunek marki Polska, która jak się okazuje jest szczególnie istotna dla coraz większej ilości konsumentów B2C i B2B w Polsce.
Jest to szczególnie ważne ze względu na coraz mocniej ugruntowane postawy związane z patriotyzmem gospodarczym. Wydaje się więc naturalnym dla dobra obywateli, jak i państwa w sensie instytucjonalnym by budować silną, pozytywnie kojarzoną markę mówiącą ,,dobre bo polskie”.

Z kolei z poziomu naszego, klientów i obywatelki Rzeczpospolitej Polski taka ,,współpraca” wewnętrzna klient-firma niesie szereg pozytywnych efektów ekonomicznych na gruncie społeczności jaką wszyscy jesteśmy, ale mogą być one osiągnięte tylko wtedy gdy rzeczywiście relacja ta będzie oparte na wzajemności.

*źródło: ICAN Research