Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding 1024 554 admin

Przed dobą dynamicznego rozwoju Internetu gdy chciało się sfinansować pomysły, marzenia czy pomoc np. w leczeniu lub ofiarom klęsk żywiołowych podstawowym narzędziem były puszki do których darczyńcy wrzucali datki. Obecnie siła Internetu i społeczności umożliwiają zebranie nawet setek tysięcy złotych w krótkim czasie i dzięki temu realizować rozmaite projekty charytatywne, biznesowe, technologiczne i osobiste.

Można by powiedzieć, że efektywność finansowania społecznego wynika z tzw. magii małych pieniędzy, która opiera się na dużej ilości małych wpłat, czyli wiele osób przekazuje drobne kwoty, które w skali sumują się na sensowny budżet umożliwiający finansowanie rozmaitych przedsięwzięć – innymi słowy ,,grosik do grosika, a uzbiera się góra”.

W tej chwili, właśnie dzięki Internetowi i dedykowanym portalom stanowiącym wirtualne skarbonki mamy możliwości dotarcia do niemal nieograniczonej ilości darczyńców, którzy jedyne co muszą mieć to dostęp do Internetu, przysłowiowy grosik i chęć wsparcia. To ostatnie zależy od nas tzn. jeżeli mamy cel sfinansowania swojego prywatnego projektu, pomysłu, pomocy mamy za zadanie zainteresować Internautów naszą zbiórką i przekonać do wsparcia.

Patrząc na dane liczbowe z poszczególnych portali wygląda na to, że rzeczywiście warto spróbować takiej formy urzeczywistnienia swoich marzeń, planów, zaspokojenia potrzeb. Wg statystyk największych portali, rocznie pomagają one pozyskać łącznie wsparcie na poziomie ok. 20 mln zł.
Największe zebrane kwoty w ramach jednej zbiórki oscylują w granicach 1 mln zł.
Także jak się okazuje społeczność internetowa lubi pomagać i niezależnie od motywacji robi to coraz częściej dokładając się do celów na których realizację potrzeba kilkaset złotych oraz takich, które dla wielu ludzi wydają się kwotami nieosiągalnymi (w grupie siła!)

W uruchomieniu zbiórki mogą pomóc specjalne portale, które za pewien % od zebranych środków umożliwią skorzystanie z ich ,,skarbonek” dedykowanych do indywidualnych zbiórek.
Wśród nich można wymienić np. ,,Polakpotrafi.pl” ,,Wspieram.to”, ,,Beesfund.com” czy ,,SiePomaga.pl”. Tworzymy na nich profil, zakładamy kwestę, zachęcająco opisujemy cel i opcjonalnie zapewniamy darczyńcom specjalne benefity w zamian za okazane wsparcie.

Benefity są ciekawym narzędziem, które pozwala na przekonanie do inwestycji np. w projekt start-upowy, ale i nie tylko. Takim benfitem mogą być, widokówki z podróży, bilety na wydarzenia na które zbierało się środki, firmowe gadżety, dowolne prezenty, a nawet finalny produkt, który powstanie w wyniku wykorzystania zebranych środków. Oczywiście wartość benefitów zwykle jest zależna od wysokości przekazanego datku, a ich forma powiązana z przedsięwzięciem do którego realizacji są potrzebne zbierane fundusze.
I co ważne pamiętajmy, że benefit to dodatek pomocny w przekonaniu do wsparcia, ale często nie jest warunkiem koniecznym do efektywnego przeprowadzenia zbiórki.
Ważne jest przekonanie do idei, do celu, umotywowanie go co często odbywa się na oddziaływaniu na emocje potencjalnych darczyńców.
W ten sposób faktycznie można urzeczywistnić marzenia, pomysł na biznes, pomoc dla siebie, bliskich czy społeczności, realizację filmu, badań naukowych, organizację imprez, budowę infrastruktury – w zasadzie możliwości są nieograniczone i zachęcamy do przejrzenia chociażby wymienionych powyżej portali by się zainspirować.

Z pewnością wypróbowanie takiej metody jest mniej czasochłonne niż tradycyjne zbiórki wymagające angażowania wolontariuszy, przygotowania np. puszek, ulotek informacyjnych czy zgód na kwestowanie w określonych lokalizacjach w danym czasie.
Dzięki cyfryzacji stało się to proste, dostępniejsze i co ważne efektywniejsze i może z tego skorzystać nawet nie wychodząc z domu wykorzystując smartphone lub komputer z dostępem do Internetu.