Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1024 554 admin

CSR (eng. corporate social responsibility) czyli na nasze Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to strategiczna działalność firm oparta na dialogu społecznym prowadzącym do zaspokojenia potrzeb społeczności w efekcie prowadząc do wzmacniania konkurencyjności firmy w danym obszarze.

Zorientowanie się firm na angażowanie w pomoc różnym grupom społecznym, często na poziomie lokalnym to zjawisko, które ma charakter globalny i również w Polsce stanowi jedno z bardziej cenionych działań strategicznych firm.
Mimo że dla firm często wiąże się to z kosztami, dobrze prowadzone kampanie CSR to tak naprawdę inwestycja w rozpoznawalność marki i budowy relacji z otoczeniem, a to w perspektywie długofalowej procentuje dla wszystkich interesariuszy.
Kluczowym jednak zagadnieniem w tej kwestii jest autentyczność realizowanej strategii. Musi ona być spójna z marką firmy, tak by odbiorczy jej aktywności w obszarze CSR mówiąc wprost uwierzyli w szczerość intencji firmy.
Dlatego właśnie firmy pragnące być odpowiedzialne społecznie powinny częściowo opierać swój model biznesowy na takich aktywnościach. Powinny być one kompleksowe, regularne i spójne.
Jest to ważne ze względu na wspomniane autentyczność oraz finalnie upragnione korzyści dla marki.
By tak się stało często organizacje muszą się zmieniać by być ,,lepszymi” DLA innych.
Jako przykład przyjmijmy firmę produkcyjna, która zanieczyszcza środowisko w procesie produkcji.
Jeśli będzie ona wspierała finansowo przedsięwzięcia proekologiczne np. organizację konferencji, wydarzeń typu sprzątanie świata, a nie będzie gotowa na zmiany prowadzące do zmniejszenia własnego negatywnego wpływu na środowisko, nie będzie wiarygodna, a co za tym idzie nie uzyska upragnionych efektów ani z perspektywy siły marki, ani z perspektywy interesu społecznego – może wręcz być odbierana jako fałszywa.
Dlatego właściwszym, mimo że z pewnością bardziej kosztochłonnym będzie wprowadzenie do procesu produkcyjnego bardziej ekologicznych metod, prowadząc do neutralności klimatycznej.
Odpowiednie komunikowanie podjętych starań, ich korzyści dla otoczenia, złożenie deklaracji marki i informowanie o efektach przyczyni się do zmiany postrzegania takiej firmy ze szkodnika klimatycznego w bohatera, który swoim wzorem pokazuje, że można działać biznesowo i dbać o środowisko.

Jest to jeden z przykładów CSR, na podstawie którego chcemy powiedzieć, że CSR to nie tylko wsparcie finansowe oddolnych inicjatyw w zamian za logo na plakacie, ale właśnie czynienie świata (globalnego i lokalnego) lepszym – rzeczywiste angażowanie się w otoczenie i zorientowanie na mierzalne korzyści dla niego.

Pozostają w nomenklaturze przyrodniczej, można powiedzieć, że z perspektywy obywatela, obecnie mamy dobry klimat do budowy tandemu organizacja-społeczności dzięki ciągłemu rozprzestrzeniania się idei CSR i wdrażania jej w praktykę gospodarczą i instytucjonalną. Oznacza to, że te organizacje są bardziej świadome sensu prowadzenia takich działań, dlatego też są bardziej otwarte na potrzebę dialogu społecznego, co jak zostało powiedziane na początku jest kluczowym elementem strategii CSR. W związku z tym osoby posiadające potrzebę zmiany wspólnego otoczenia mogą łatwiej pozyskać partnerów wśród przedsiębiorstw, które już nie tylko są zorientowane bezpośrednio na indywidualne zyski.

Partnerstwo to, to ponownie nie tylko chęć uzyskania wsparcia finansowego w formie sponsoringu, ale rzeczywista współpraca na rzecz np. rozwiązania lokalnego problemu, którego źródłem może być dana organizacja lub może być on niezależny ale z racji, że otoczenie jest wspólne to jest to też wspólny interes by problem rozwiązać.
Dlatego kierując się w stronę organizacji warto zastanowić się jak może to partnerstwo wyglądać, czego wzajemnie od siebie możemy oczekiwać w dążeniu do wspólnego celu, jak go możemy osiągnąć w oparciu o transparentność i autentyczność działań.
Innymi słowy zamiast mówić ,,daj”, mówmy w odniesieniu do celu ,,jak?” i wspólnie należy zastanowić się jakie mamy siły i środki by rzeczywiście osiągnąć cel społeczny – dialogujmy.

A czy Ty identyfikujesz w swoim otoczeniu problemy, które warto rozwiązać?
Napisz nam o tym i podziel się swoją wizją ich rozwiązania.